ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT

Domů

Školní události 2009 - 2010
archiv

Zahájení školního roku - 7. 9. 2009 Co víme o pravěku - 8. 2. 2010
Cvičná kuchyň v provozu! - 15.9. 2009 Vánoce ve 4.A - 9. 2. 2010
Salmova na mistrovství světa - 16. 9. 2009 Bylinkový den ve 4. A - 9. 2. 2010
Sběr starého papíru - 16. 9. 2009 Kočičky zapisovaly - 9. 2. 2010
Než budu prvňáčkem - 18. 9. 2009 Divadelní představení - 16. 2. 2010
Výroba divadélka u prvňáčků - 24. 9. 2009 Mokré vysvědčení - 25. 2. 2010
Třeťáci v kempu - 25. 9. 2009 Projektový den - 25. 2. 2010
4. A na dopravním hřišti - 2. 10. 2009 Projektový den ve 4. A - 18. 3. 2010
Já a můj strom - 2. 10. 2009 Kraslice - 18. 3. 2010
„Co vyprávěl starý pařez“ - 9. 10. 2009 Projektový den ve 2. AB - 19. 3. 2010
Společný start - 9. 10. 2009 8. A v Krásensku - 1. 4. 2010
Plavání druháků - 12. 10. 2009 Salmovka v Krásensku - 8. B - 2. 4. 2010
Prvouka opět na přehradě - 12. 10. 2009 The Stone Soup - 6. 4. 2010
Míče v prvních třídách - 14. 10. 2009 Druhý ročník na velikonoční výstavě - 9. 4. 2010
Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky-26.10.2009 3. A v Bongu - 9. 4. 2010
Šikovné ručičky v akci - 26. 10. 2009 Setkání se spisovatelkou - 13. 4. 2010
Spolužáci a kamarádi - 26. 10. 2009 4. A na Velikonoční výstavě v Dělnickém domě - 20. 4. 2010
Spolužáci a kamarádi (2. a 9. roč.) - 2. 11. 2009 Edukativní skupinky jinak - 20. 4. 2010
Jak se (ne)stát závislákem - 13. 11. 2009 Perníčky ve 4.A a Šikovných ručičkách - 20. 4. 2010
Bylinky a 5. A - 13. 11. 2009 Úklid Moravského krasu - 20. 4. 2010
1.A v keramické dílně - 26. 11. 2009 Velikonoční skořápky 5. A - 21. 4. 2010
Ovocný den ve 2. A - 26. 11. 2009 Matýsek a Mates - 22. 4. 2010
Třeťáci v keramické dílně - 26. 11. 2009 Zdravá svačinka ve 3. A - 23. 4. 2010
Okresní kolo floorballu - 27. 11. 2009 Cesta ve tmě- 3. A - 23. 4. 2010
Čtvrťáci v keramice - 30. 11. 2009 4. B na dopravním hřišti - 26. 4. 2010
Šachový turnaj - 30. 11. 2009 Přehlídka recitátorů - 27. 4. 2010
Stonožkový jarmark - 30. 11. 2009 4. A na dopravním hřišti - 7. 5. 2010
Kamarádi z 2.B a 9. B u čaje - 2. 12. 2009 Druháci v planetáriu - 12. 5. 2010
Vánoční výstava - 4. 12. 2009 Besídky ke Dni matek ve druhých třídách - 12. 5. 2010
Návštěva planetária - 4. 12. 2009 Druháci v keramické dílně - 14. 5. 2010
Výroba Mikulášů ve 2. B - 4. 12. 2009 Co nového u prvňáků - 19. 5. 2010
Zahradnictví U Kopřivů na Salmovce - 9. 12. 2009 Hezky v tom plaveme! - 19. 5. 2010
Na Salmovce se kamarádíme i s čerty - 11. 12. 2009 Práce 1. tříd - 21. 5. 2010
Mikuláš v 1. třídě - 11. 12. 2009 Pokreslení druháci - 21. 5. 2010
Jen počkej zajíci - 14. 12. 2009 Naši pulci - 28. 5. 2010
Pečeme vánoční cukroví - 14. 12. 2009 Sluníčka maminkám - 28. 5. 2010
Vánoční turnaj - výsledky - 15. 12. 2009 Výlet čtvrťáků - 28. 5. 2010
Výroba vánočních svícnů ve 3. A - 15. 12. 2009 Namaluj Twister zmrzlinový svět - 31. 5. 2010
Kluci čtvrtí v okrese - 18. 12. 2009 Namaluj Twister zmrzlinový svět - 31. 5. 2010
Aranžování - 21. 12. 2009 Výlet druháků - 1. 6. 2010
Fata Morgana - 21. 12. 2009 První třídy na Olympiádě - 1. 6. 2010
Rozkvetlá jídelna na Salmovce - 22. 12. 2009 Co víte o starém Řecku? - 1. 6. 2010
Vánoce v 2.třídách - 5. 1. 2010 Budoucí prvňáčci na návštěvě - 7. 6. 2010
Vánoce v 1. A - 4. 1. 2010 Praha - Blansko, Blansko - Praha - 18. 6. 2010
5. A krmí lesní zvěř - 14. 1. 2010 Slavnost slabikáře - 25. 6. 2010
6.A a 6.B v Krásensku - 15. 1. 2010 Výlet 3.A - 25. 6. 2010
Budoucí prvňáčci na Salmovce - 15. 1. 2010 Den s Policií ČR - 29. 6. 2010
2. B na sněhu - 15. 1. 2010 Putování za zdravým jídlem - 29. 6. 2010
Floorbalistky třetí v kraji - 22. 1. 2010 4.A měla školu naruby - 29. 6. 2010
Sedmáci opět na Soláni - 28. 1. 2010 Ukončení edukativních skupinek - 30. 6. 2010
Zápis na Salmovku Vydání vysvědčení žákům devátých tříd - 30. 6. 2010
  Rozloučení s kamarády - 1. 7. 2010
   
   
   
   
Dolní Lhota
Školní události
e-mail
Telefon
Dokumenty školy
Školská rada
 
Jídelníček
Školní jídelna
Školní družina
 
Pro žáky
Pro učitele
Pro rodiče
 
O nás
Jak se k nám dostanete
Virtuální prohlídka
Zaměstnanci školy
Z historie školy
Úspěchy školy
Absolventi školy
WEB archiv