VideoPrůvodce Salmovkou
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
  Zdravá škola - Základní a Praktická škola Tišnovská 116, Velká Bíteš
   Organizace města - Příspěvkové organizace zřízené městem Blanskem | blansko .cz   Současné město Blansko - Školní zařízení a organizace | blansko.cz
TOPlist
 
eduroam
SmartClass+
 
GDPR
 
 
 

Dokumenty školy

Školní řád ZŠ (PDF)
Řád školní družiny (PDF)
Školní řád MŠ Dolní Lhota (PDF)
Preventivní program pro ZŠ(PDF)
Školní preventivní strategie (PDF)
Informační memorandum ke zpracování osobních údajů(PDF)
Informace pro oznamovatele (PDF)
 

Školní vzdělávací programy:

ŠVP Základní škola (PDF)
ŠVP Mateřská škola Dolní Lhota (PDF)
ŠVP Školní družina (PDF)
ŠVP Přípravná třída (PDF)
 

Provozní řády odborných pracovišť:

Provozní řád MŠ Dolní Lhota (PDF)
Řád tělocvičen a hřiště (PDF)
Řád školní dílny (PDF)
Řád pěstitelských prací (PDF)
Řád učebny fyziky (PDF)
Řád učebny chemie a přírodopisu (PDF)
Řád učeben informatiky (PDF)
Řád učeben výtvarné výchovy (PDF)
Řád jazykové učebny (PDF)
 

Směrnice:

Směrnice o svobodném přístupu k informacím (PDF)
Pravidla hodnocení žáků (PDF)
Vnitřní směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků (PDF)
Stanovení úplaty za vzdělávání ve školní družině (PDF)

Vnitřní řád školní jídelny, Salmova 17 (PDF)

Vnitřní řád školní jídelny, Dolní Lhota (PDF)

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání (PDF)
 

Výroční zprávy:

Výroční zpráva za  rok 2007 - 2008 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2008 - 2009 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2009 - 2010 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2010 - 2011 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2011 - 2012 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2012 - 2013 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2013 - 2014 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2014 - 2015 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2015 - 2016 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2016 - 2017 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2017 - 2018 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2018 - 2019 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2019 - 2020 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2020 - 2021 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2021 - 2022 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2022 - 2023 (PDF)
 

Formuláře:

Žádost o prominutí úplaty ve školní družině (PDF)
Žádost o povolení přestupu