fotogalerie_2005/2006

fotogalerie_2004/2005

fotogalerie  2005/2006

fotogalerie  2006/2007

 

Akce školy

Galerie tříd

1. POLOLETÍ

2. POLOLETÍ

1. září Tvořivá škola ve 2.C 1.A
Sběr starého papíru - 23.9. 2005 Bowling - 20.2. 2006 1.B
Nové hřiště školy Karneval školní družiny - 23.2. 2006 2.A
Fotbalový turnaj - 3.10. 2005 Království sněhuláků 2.B
Šesťáci v pravěku - 19.10. 2005 Karneval v Dolní Lhotě - 22.2. 2006 2.C
Dudek v družině! - 20.10. 2005 Projektový den_23.2. 2006 3.A
Tvořivá škola - seminář Projekt 3.A
Ze života školní družiny - říjen 05 Projekt 1.B
Společně u počítače - 1.B a 6.C Výtvarná galerie - Lidice 2006
Milionář_1.A a 8.A  - 2.11. 2005 Pobyt na Rychtě aneb škola v přírodě
Projektový den - 18.11. 2005 Aerobic - Master Class - 15.3. 2006
Výlet do Vídně Kunštátská laťka - školní kolo - 20.3. 2006
Projekt tříd 2.ABC - 18.11. 2005 5.A v poušti - projekt
Šesťáci na radnici 5.B v poušti - projekt
Sběr starého papíru - 30.11. 2005 Vlak přátelství - projekt 4.A 6.B
Hodina TV jinak Kunštátská laťka - okresní kolo - 24.3. 2006
Mikuláš ve škole - 5.12. 2005 Aerobic - Master Class - 29.3. 2006 7.A
Mikuláš v 1.A s 8.A - 5.12. 2005 Návštěva Planetária - 18.4. 2006
Vánoční basebalový turnaj 9. - 11.12. 2005 Hanácké kraslice
Druháci v Polárce - 4.12. 2005 Děti z Bullerbynu - projekt 4.A
Vánoční besídka ZŠ Dolní Lhota - 13.12. 2005 Kvalifikace - floorbal  - 21.4.2006
Štědrej večer nastal - 16.12. 2005 Družina v ZOO - 28.4. 2006
Vánoce ve 2.C. - 21.12. 2005 Den zdraví-atletické soutěže 3.a 4. roč - 5.5.2006
Vánoce 1.A a 8.A - 22.12. 2005 Den zdraví - 5.5. 2006
Vánoční setkání rodičů a dětí 1.A a 1.B Den zdraví v 8.B - 5.5.2006
Projekt 5.A Okresní kolo Dopravní soutěže - 11.5. 2006
Vánoce druhých tříd - 22.12. 2005 Vítězové matematické soutěže - 18.5.2006
Dramatický kroužek Pohár Rozhlasu - ml - 23.5. 2006
Vánoce ve školní družině Pohár Rozhlasu - st - 24.5. 2006
Hlídací agentura Pohár Rozhlasu - krajské kolo - 31.5. 2006
Den otevřených dveří - 12.1. 2006 ODM - 4.6. - 6.6. 2006
Ze života školní družiny - leden 2006 Školní výlet 8.A - 7.6. 2006
Soláň - LVK - 14.1. až 21.1. 2006 Fotbalový turnaj v Rakousku - 8.6. 2006
Prvňáčci v knihovně - 31.1. 2006 Školní výlet 6. B - 8. 6. 2006
Zápis do 1. tříd Dravci v akci - 14.6. 2006
7.AB na Jezírku - 19.6. 2006
Sběr - 20.6. 2006
Slavnosti Slabikáře - 21.6. 2006
Výlet 1.A a 1.B - 28.6. 2006
Slavnostní zakončení šk. docházky - 29.6. 2006
Vysvědčení v 1. třídách - 30.6. 2006