školní události aneb fotogalerie  2006 - 2007

fotogalerie_2004/2005

fotogalerie  2005/2006

 

Akce školy

Galerie tříd

1. POLOLETÍ

2. POLOLETÍ

Příprava na nový školní rok - 31.8. 2006 LVK - Soláň
Slavnostní zahájení školního roku 2006-07 - 4.9. 2006 Zápis do první třídy - 6. a 7.2. 2007
Tvořivá třídní schůzka - 19.9. 2006 Vzpomínka na zimu
Sběr starého papíru - 21.9. 2006 Pavecký výcvik 3.AB - 26.2. 2007
Projekt 4.A - 6.10. 2006 Projektový den_27.2. 2007
Přespolní běh - 13.10. 2006 Návštěva divadla Radost 22.2.2007
Osmáci v Praze - 19.10. 2006 Karneval školní družiny - 1.3. 2007
Projekt 4.B - 20.10. 2006 2.AB pracuje se stavebnicí
Druháci a Dudek v knihovně - 26.10. 2006 2.AB ve školní a městské knihovně
Projektový den ve 2.AB - 16.11. 2006 Plavání 2. tříd
Projektový den ve škole - 16.11. 2006 Sběr starého papíru - 8.3. 2007
Dukovany - tisková zpráva Popelka - 8.3. 2007
Vánoční strom - 24.11.2006 Projekt 3. tříd
Druháci v plavání - 28.11. 2006 Recitační soutěž 2. tříd
Sběr starého papíru - 30.11.2006 Skok vysoký -školní kolo - 12.3.2007
Mikuláš - 5.12. 2006 projekt interaktivní testy v matematice
Mikuláš IX.A a druháků - 5.12. 2006 Karneval v Dolní Lhotě
Vánoční basebalový turnaj - 15.12. 2006 Přehlídka recitátorů - 14.3. 2007
Šachový turnaj - 11.12. 2006 Týden na Rychtě - 27.3. 2007
Exkurze 3.A a 3.B Sedmáci na exkurzi „zdravá svačina ve druhé třídě“
Vánoce ve 3.A a 3.B - 22.12. 2006 Perníková chaloupka v 1.A
Společné vánoce - 22.12. 2006 Hanácké kraslice - 29.3. 2007
Vánoční svatba - 22.12. 2006 Co se děje  u třeťáků
  Zdobení kraslic v Dolní Lhotě - 3.4. 2007
  Angličtina živě - 18.4. 2007
Přehlídka recitátorů - 20.4. 2007
Mokré vysvědčení 2.AB - 25.4. 2007
Dopravní soutěž - 26.4. 2007
Atletický čtyřboj prvních tříd - 26.4. 2007
Čarodějnice v Dolní Lhotě - 30.4. 2007
Jaro ve 4.A - 3.5. 2007
Majáles - 4.5. 2007
Jak se rodíme a proč stárneme - 10.5. 2007
Školní fotbalový turnaj - 10.5. 2007
Den zdraví - 11.5. 2007
. Mistr republiky chodí mezi námi - 18.5. 2007
Výlet 2.A a 2.B - 21.5. 2007
Den zdraví u čtvťáků - 24.5. 2007
Výlet na rozhlednu - 24.5. 2007
Olympiáda žáků 1. ročníků - 25.5. 2007
Martinův fotbalový turnaj - 25.5. 2007
Zpěváčci v Bystřici - 25.5. 2007
Běh kolem přehrady - 24.5. 2007
Výlet 1.A a 1.B
Gymnastický kroužek - 31.5. 2007
Výlet V.B a V.C - 1.6. 2007
Sběr starého papíru - 31.5. 2007
Osmáci v Brně - 5.6. 2007
Výlet 4.A a 4.B - 30.5. 2007
Mates a Matýsek - 7.6. 2007
ODM zahájena
Páťáci na městské policii - 31. 5. 2007
Druháci na exkurzi v blanenském kostele - 14.6. 2007
Besídky druhých tříd
Sportovní dopoledne  1. A a 8. C
9.A a 9.C v lanovém centru - 20.6. 2007
 Slavnost slabikáře - 1.A - 20.6. 2007
Z Čech až na Divoký západ - 5.6. 2007
Na vojenské základně v Čáslavi - 25.6. 2007
Sběr pomerančové kůry - 26.6. 2007
Divadlo The Dragon Crown V.C
Výlet 7.A  a 9.A do ZOO Jihlava
Deváté ročníky se loučí, ŠKOLA KONČÍ
Netradiční dopoledne
Slavnostní zakončení školní docházky - 28.6.2007