Školní události
Dokumenty školy
Školská rada
Školní jídelna
Školní družina
Pro žáky
Pro učitele
Pro rodiče
Projekty
O nás
Klub nadaných dětí
Salmovka
ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček
Kalendář.
Aktivní škola.
TOPlist
Telefonní seznam.
E-mail.

Naše projekty

Škola podporující zdraví Škola podporující zdraví.
Co je program Škola podporující zdraví.
   
Podpora infrastruktury základních škol  
 
 

MEZINÁRODNÍ:

 

eTwinning:

eTwinning

Mum, dad, read me a tale

Koordinátorka: Mgr. Hana Doleželová
Termín: 2008
Dotace: Ne, dofinancování Město Blansko 7 tis.
Obsah projektu: Spolupráce se slovenskou školou – vzájemná komunikace elektronickou cestou – výměna pohádek a pověsti ze svého regionu. Závěrem vzájemné návštěvy a vytvoření dvojjazyčné knihy pohádek.
   

eTwinning tourists in 5 star hotel

Koordinátorka: Mgr. Daniela Kašpárková
Termín: 2012
Dotace: Ne
Obsah: Spolupráce se španělskou školou. Děti si na základě vzájemné elektronické komunikace vytvořily panáčky, kteří zastupovali jejich zahraniční kamarády, a s těmi cestovaly po významných místech regionu a dokumentovaly svoji cestu. Dokumenty potom předávali přes internet svým kamarádům ve Španělsku.

 

Náročný projekt, který obdržel stříbrnou medaili v evropském hodnocení projektů eTwinning.
   
   

MŠMT:

MŠMT

Podpora výuky cizích jazyků:

Termín: 2008
Dotace: 28 000,- Kč
Obsah projektu: Vzdělávání pedagogů v oblasti jazykových kompetencí
   

Přátelské vztahy a důvěra – základ zdravého sociálního klimatu

Koordinátorky: Mgr. Ludmila Nováková, Mgr. Jaromíra Hřebíčková
Termín: 2009
Dotace: 40 000,- Kč 
Obsah projektu: Cyklus besed, seminářů a jednodenních a dvoudenních pobytů směřovaných ke zkvalitnění klimatu ve třídách a ve škole.
   

Z naší zahrady pro zdraví a potěšení

Koordinátorka: Mgr. Anna Sládková
Termín:  
Dotace: 86 000,- Kč
Obsah projektu: Práce s bylinkami od zasetí, přes pěstování ke zpracování. Výstupem byly pracovní listy a metodiky.
Materiálně dotace umožnila zásadně zrekonstruovat bývalý školní pozemek na učebnu v přírodě.
Tento projekt volně navazoval na projekt Učíme se o přírodě v přírodě, který umožnil celou přestavbu dokončit a který byl financován sponzorskými dary rodičů. v hodnotě 60. tis. Kč.
   

Evrposké fondy.

investice_do_rozvoje_vzdelavani

EU peníze školám.

Termín: 2012 - 2014
Dotace: 1 732 000,- Kč
Obsah: Podpora čtenářské, informační a přírodovědné gramotnosti, výuky cizích jazyků a prevence sociálně patologických jevů. Vyučující se vzdělávali ve zmíněných oblastech, vytvářeli nové vzdělávací materiály. V oblasti vybavení pomůckami byly zrenovovány počítačové učebny, vytvořeno wifi připojení v celé škole, pořízena interaktivní tabula a dataprojektory do tříd a zakoupeny další pomůcky do uvedených předmětů.
   

Poznávejme svět.

Termín: 2015
Dotace: 998 000,- Kč
Obsah:

Podpora čtenářské gramotnosti, jazykového a přírodovědného či technického vzdělávání. Realizovaly se

 • jazykové pobyty v zahraničí pro 40 žáků

 • jazykové pobyty v zahraničí pro 3 vyučující

 • stáže na zahraniční škole pro 2 vyučující

 • čtenářské dílny pro rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti v 6 třídách

 • nákup knih pro školní knihovnu 400 ks

 • nákup elektronických čteček

Vzděláváme kvalitně.

Termín: 2017 - 2019
Dotace: 269 786,- Kč
Obsah:
 • Klub deskových a logických her
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků
   
   

Jihomoravský kraj.

Jihomoravský kraj.

Třídím. Třídíš? Třídíme.

Termín: 2013
Dotace: 28 000,-
Obsah:

Objasnit význam třídění odpadu a prakticky uvést do školního života

 • besedy, exkurze

 • pořízení kontejnerů na třídění odpadu do všech tříd

   

V zdravém těle zdravý chrup 2015

Termín:

2015

Dotace:

23 000,- Kč

Obsah:

Akce zaměřené na vypěstování správných hygienických návyků u dětí: besedy s dentální hygienistkou, exkurze
u budoucích zubních techniků, záznamové karty o čištění a odznak za splnění, tvorba plakátů.

   

Na internet spolu a bezpečně 2015

Termín: 2015

Dotace:

27 000,- Kč

Obsah:

Besedy a workshopy zaměřené na danou tématiku, literární výtvarné zpracování tématu a sestavení vlastních pravidel, vytvoření sborníku prací s danou tématikou.

 

Zdravé je dobré aneb S rodiči za zdravou stravou

Termín:

školní rok 2015/2016

Dotace:

31 000,- Kč

Obsah:

Vzdělávací programy pro žáky a rodiče, tvorba jídelních lístků a ochutnávka školních obědů pro rodiče.

   

Partnerské:

investice_do_rozvoje_vzdelavani

Cizí jazyky pro život (partner NIDV Brno)

Termín:

2013/2014

Dotace:

ne

Obsah:

Projekt na rozvoj jazykových kompetencí nám umožnil:

 • Účast rodilého mluvčího ve výuce AJ ve většině tříd na druhém stupni .
 • Účast na cyklu seminářů ke zpracování projektů z programu Erasmus+ a dalších.
   

Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji (partner Lipky Brno) Informační web Zdravě a bezpečně v Jmk.

Termín: 2014/2015
Dotace:  217 000,- Kč

Obsah:

Aktivity na podporu osvojení zdravého životního stylu a bezpečného chování v dopravě

 • vedení 3 zájmových kroužků zaměřených na zdravý životní styl a dopravní výchovu

 • projektové dny Den zdraví a Pochod pro zdravé srdce

 • účast na vícedenních pobytech Plavba kapitána Zdravsona

 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání (partner Gymnázia Blansko)

Termín :

2014-2015
Dotace:

Ne, financování akcí pro naše žáky

Obsah:
 • workshopy pro naše žáky v laboratořích gymnázia

 • Soutěž s tématikou projektu

 • vícedenní pobyty pro naše žáky s přírodovědnou tématikou

 • exkurze do VIDA parku v Brně

   

Bildungskooperationen in der Grenzregion (BIG) (partner Střediska služeb školám Brno) 

Termín: 2016 – 2019
Dotace:

Příjemce je SSŠ Brno

Obsah:

Přeshraniční spolupráce. Vedení zájmových kroužků německého jazyka, stáže a exkurze v rakouských školách, exkurze a společné akce s rakouskými partnery aj.