VideoPrůvodce Salmovkou
 
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
  Zdravá škola - Základní a Praktická škola Tišnovská 116, Velká Bíteš  
   Organizace města - Příspěvkové organizace zřízené městem Blanskem | blansko .cz   Současné město Blansko - Školní zařízení a organizace | blansko.cz
TOPlist
 
eduroam
SmartClass+
 
GDPR
 
 
 

Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Slavnostní zahájení nového školního roku se uskuteční v pondělí 4. září 2023 v 8 hodin.

Slavnostní shromáždění žáků 1. ročníku a přípravné třídy proběhne na prostranství před budovou školy.

V případě nepříznivého počasí se slavnostní zahájení pro žáky prvních tříd a přípravné třídy uskuteční v prostoru školní jídelny. Po skončení shromáždění se žáci pod vedením vyučujících přesunou do učeben společně s rodiči.

Žáci 2. až 9. ročníku budou zahajovat školní rok ve svých třídách.

4. září bude výuka ve všech třídách ukončena po 2. vyučovací hodině v 9.40 hodin. Stravování ve školní jídelně bude zahájeno od úterý 5. 9. 2023.

Od úterý 5. září bude probíhat výuka v 2. – 9. ročníku v délce dle platného rozvrhu.

O podrobnostech k rozvrhu 1. ročníku a přípravné třídy budou rodiče informovat paní učitelky v rámci slavnostního zahájení v jednotlivých třídách.

Slavnostní zahájení nového školního roku na pobočce v Dolní Lhotě se uskuteční v pondělí 4. září 2023 v 9 hodin v tělocvičně školy za účasti všech žáků.

__________________________________________________________________

Školní družina

Pravidelný provoz začíná v úterý 5. 9. 2023 od 6 h do 16.30 h.

__________________________________________________________________

Organizace školního stravování

Stravování ve školní jídelně bude zahájeno od úterý 5. 9. 2023. Od tohoto dne jsou všichni strávníci, kteří mají zaplacené zálohy, přihlášeni. Do pátku 15. 9. se bude vařit pouze jedno jídlo, od pondělí 18. 9. 2023 bude již obvyklý výběr ze dvou jídel.

Veškeré informace týkající se školního stravování najdete ve Vnitřním řádu školní jídelny na www stránkách školy. V případě dotazů ke stravování se můžete obrátit také na vedoucí školní jídelny paní Leonu Jeřábkovou, tel.: 516 499 564, e-mail: jidelna@zssalmova.cz