VideoPrůvodce Salmovkou
 
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
  Zdravá škola - Základní a Praktická škola Tišnovská 116, Velká Bíteš  
   Organizace města - Příspěvkové organizace zřízené městem Blanskem | blansko .cz   Současné město Blansko - Školní zařízení a organizace | blansko.cz
TOPlist
 
eduroam
SmartClass+
 
GDPR
 
 
 

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků připadá každý rok na 26.9. My jsme se jej na škole rozhodli oslavit projektovým dnem. Na projektech pracovali všichni žáci druhého stupně. Výsledky naší práce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

6. A – Sportovní terminologie

Je lehké se seznámit? A co teprve seznámení v cizí zemi? V rámci projektového dne u příležitosti Evropského dne jazyků žáci 6. A vytvořili plakát, kde představují osm evropských zemí, jejich státní vlajku, dvě osoby, které se právě potkaly a seznamují se. Ve které zemi se právě nacházíte, poznáte mimo vlajky, podle originálního kroje, či dle typických prvků. Děti si vybrali Velkou Británii, Německo, Francii, Španělsko, Itálii, Finsko, Slovensko, Rusko. K vyhledávání a překladu konverzací děti využívaly školní tablety. Při práci hrály k poslechu i typické songy, jako například finská polka. Děti si celý den i předchozí přípravu užily a pracovaly společně s velkým nadšením.

Eva Jelínková, AP

6.B – Seznámení v Evropě

Pod vedením pana učitele Krejčíře se žáci rozdělili do menších skupin. Zadáním bylo, aby si každá ze skupin vybrala pět evropských jazyků. Anglický jazyk byl určen jako primární pro všechny skupiny. Žáci měli za úkol projít si prostory tělocvičny a zvolit osm předmětů a činností spojených s tělesnou výchovou. Následně pomocí překladače v mobilní aplikaci vyhledávali jednotlivá slova a zapisovali k vybraným evropským jazykům. . Po splnění zadaného úkolu žáci vybrali slovo, které vnímali jako vtipné, přečetli v daném jazyce, a ostatní se pokoušeli hádat, co znamená v češtině. Největší úspěch si získala “koza gimnastyczna” v polštině. V rámci protažení těla jsme vyplnili čas hrou fotbalu, florbalu a vybíjené. Do pohybových aktivit se podařilo zapojit všechny děti.

Michaela Hlaváčová, TU

7.A – Cestujeme po Evropě

V naší třídě jsme si zahráli na cestovatele. Každá skupina si nejprve měla zvolit evropské země, do kterých by se její členové rádi podívali. Dále si museli zjistit, jak se v dané zemi zdraví a jaké jsou nejznámější památky, či co je pro danou zemi typické. Následně si vyrobili kufr, na který si lepili vlastnoručně vyrobené samolepky z cest. Každá samolepka měla charakterizovat danou zemi a obsahovat pozdrav v tamním jazyce. Práci se nám podařilo stihnout v zadaném časovém limitu. Všechny kufry jsou nápadité a zemí jsme „procestovali“ celkem 20.

Michaela Smejkalová, TU

7.B – Mlsouni ze 7.B cestovali po Evropě

Pátek po státním svátku strávila 7. B zkoumáním evropského kontinentu. Tentokrát poněkud atypicky. Žáci dostali za příjemný úkol sepsat recepty národních jídel jednotlivých států obrovského „poloostrova“ Eurasie. A to vše anglicky! Celý výtvor nyní mohou spatřit všichni příchozí do jídelny ve vstupní chodbě. Jistě hned dostanou ještě větší chuť na oběd.

Soňa Havlenová, TU

8.A a 8.B - Papírové modely těles

Žáci 8. ročníku ve skupinkách po pěti vyráběli papírové modely těles (krychle, kvádr, pravidelný šestiboký hranol, válec kužel a pravidelný čtyřboký jehlan) a následně vytvářeli překladový slovníček do sedmi evropských jazyků (angličtina, němčina, ruština, ukrajinština, polština, španělština a francouzština).

Renata Vahalová, TU 8.A

9.A – Netradiční slovníčky

V 9. A jsme v rámci Evropského dne jazyků vytvořili teenagerův slovníček pro rodiče. Dvě skupiny vytvořily slovníček "gamerů" hráčů podle druhu her, které nejčastěji hrají. Třetí skupina vytvořila seznamy používaných zkratek v online komunikaci, samozřejmě i s jejich významem Poslední skupina vytvořila kvíz pro rodiče. Všem dětem se práce zdařila.

Leona Krejčířová, TU

9.B – Přísloví a pořekadla

V naší třídě 9. B jsme se rozhodli prozkoumat různá přísloví a pořekadla. A to konkrétně v jazycích, které se na naší škole vyučují – anglický jazyk, ruský jazyk a německý jazyk.
Při hledání přísloví a pořekadel jsme zjistili, že některá se v cizích jazycích používají stejně jako u nás a jiná jsou naprosto odlišná, ale poselství, která nesou, mají podobný význam.
Nakonec se nám po dvou hodinách usilovné práce podařilo vytvořit cizojazyčný obrázkový slovník pořekadel a přísloví, který si můžou spolužáci prohlédnout na chodbě naší školy.

Štěpán Havlíček, TU

 

Fotogalerie