VideoPrůvodce Salmovkou
 
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
  Zdravá škola - Základní a Praktická škola Tišnovská 116, Velká Bíteš  
   Organizace města - Příspěvkové organizace zřízené městem Blanskem | blansko .cz   Současné město Blansko - Školní zařízení a organizace | blansko.cz
TOPlist
 
eduroam
SmartClass+
 
GDPR
 
 
 

Informace o školní družině

Vážení rodiče,

dovolte mi několik stručných informací k chodu ŠD.

 

Provoz

ranní družina: 6.00 - 7.40
odpolední družina: 11.45 - 16.30

 

Stanovení úplaty za školní družinu ve školním roce 2024-2025 (PDF)

 • Měsíční poplatek za ŠD činí 250,- Kč.
 • První platbu za období září až prosinec 2024 (tedy 1 000,- Kč)
  uhraďte prosím nejpozději do 20. 9. 2024 (včetně).
 • Další platba za období leden až červen 2025 (tedy 1 500,- Kč) bude v lednu.
 • Obě platby probíhají převodem, výjimečně v hotovosti (v případě nutnosti je možné si domluvit splátkový kalendář).
 • Platební údaje budou v září a lednu vylepeny do informační knížky.

 

Děti si do ŠD přinesou:

 • Vhodné oblečení a obuv na vycházky v podepsaném látkovém pytlíku (ten si pověsí do své šatny). Rodiče jim věci pravidelně kontrolují, případně udržují čisté a v pořádku, složené.
 • Pokud děti tráví ve školní družině delší čas, dávejte jim prosím navíc svačinu a pití, odpoledne už mívají hlad.

 

Důležité:

 • Od 13.30 h. do 14.45 h. probíhá hlavní činnost ŠD - vycházky, hřiště, výstavy, atd.
  Po tuto dobu není možné děti vyzvedávat.
 • Nepřítomnost dítěte v ŠD omlouvejte předem přes Edupage.
 • Rodiče si vyzvedávají děti přes Edupage, vchodem pro návštěvy nebo na telefonních číslech:
  • I. oddělení – 771 271 141
  • II. oddělení – 771 271 142
  • III. oddělení – 771 271 143
  • IV. oddělení – 771 271 144
  • V. oddělení – 771 271 145

Děkujeme a těšíme se na spolupráci!

Libuše Petlachová, vedoucí vychovatelka ŠD

lpetlachova@zssalmova.cz, tel. č. 771 271 141

 

Přihláška k zájmovému vzdělávání (ŠD)
Pověření/zmocnění k vyzvedávání dítěte ze ŠD jinou osobou