ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT

Domů

Školní události - Lesní vyučování

V pátek 17.10. využili žáci pátých ročníků ZŠ Blansko, Samova ul. se svými třídními učitelkami pozvání od Lesní správy v Černé Hoře na Den s Lesy ČR. Připravený autobus všechny odvezl na dosud neznámé místo, kterým byl Jižní Portál v Újezdě u Černé Hory. Zde již bylo vše vzorně připraveno. Pracovníci Lesní správy nás ihned po příjezdu seznámili s organizací a průběhem celého programu.

V první části dne byly připraveny zajímavé ukázky související s ochranou a správou lesa. Sokolník seznámil žáky s odchovem dravců a jejich výcvikem k lovu, nechyběla ukázka loveckých psů, ukázka práce v lese, přibližování dřeva koňmi nebo traktorem, vše s popisem jednotlivých činností a závěrem nechyběla ukázka westernového jezdectví.

V druhé části programu se žáci rozdělili do skupin po 10 a každá skupina si vylosovala svoje jméno, např. Lišky, Duby, Zajíci apod. Pod svým jménem se jednotlivé skupiny vydávaly na lesní putování, kde plnily úkoly, které pro ně připravili a hodnotili pracovníci LS. Po zdolání všech úkolů a překážek byly body sečteny a výsledky vyhodnoceny.

Nyní čekalo na účastníky občerstvení, párky z udírny. Během celého dne nechyběl teplý čaj, neboť počasí v lese bylo velmi chladné, i když svítilo sluníčko. Na závěr proběhlo společné vyhodnocení a na všechny účastníky čekala odměna, nejrůznější materiály o ochraně lesa a drobné předměty. Domů jsme se vraceli příjemně unaveni a spokojeni z prožitého dne.

Děkujeme Lesní správě v Černé Hoře za organizaci i celý program, který byl nejen zábavný, ale hlavně poučný.

 

Žáci a třídní učitelky V.ročníků

FOTOgalerie
Dolní Lhota
Školní události
e-mail
Telefon
Dokumenty školy
Školská rada
 
Jídelníček
Školní jídelna
Školní družina
 
Pro žáky
Pro učitele
Pro rodiče
 
O nás
Jak se k nám dostanete
Virtuální prohlídka
Zaměstnanci školy
Z historie školy
Úspěchy školy
Absolventi školy
WEB archiv