ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT

Domů

Školní události - Než budu prvňáčkem

Edukativní skupinky 

Nově koncipovaná výuka předpokládá, že základní školu zahajuje dítě, které je plně způsobilé dostát všem požadavkům počáteční výuky. Abychom ulehčili a předcházeli některým počátečním problémům, připravili jsme na naší škole již druhý ročník tzv. edukativních skupinek s názvem „Než budu prvňáčkem“. Celkem v šesti setkáních, která probíhají v období od 14.ledna do 22.dubna, chceme předat rodičům i dětem náměty na konkrétní činnosti předškoláka. Setkání jsou zaměřena na cvičení a hry rozvíjející zrakovou i sluchovou paměť, soustředění, naslouchání, sluchovou analýzu a syntézu, grafomotoriku, matematické představy, cvičení pravolevé orientace, rozvíjení myšlení a slovní zásoby.

Děti se také seznámí s prostředím školy a novými kamarády, budoucími spolužáky. 

FOTOgalerie

Dolní Lhota
Školní události
e-mail
Telefon
Dokumenty školy
Školská rada
 
Jídelníček
Školní jídelna
Školní družina
 
Pro žáky
Pro učitele
Pro rodiče
 
O nás
Jak se k nám dostanete
Virtuální prohlídka
Zaměstnanci školy
Z historie školy
Úspěchy školy
Absolventi školy
WEB archiv