O nás
Kontakty
Úřední deska
Dokumenty školy
Kalendář akcí
Události
Výuka
Školní jídelna
Školní družina
Archiv
VideoPrůvodce Salmovkou
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví. Žádost o přijetí - přestup na Salmovku
Aktivní škola.
TOPlist
 
eduroam
SmartClass+
 
EduPage
 
Webmail
Školní poradenské pracoviště Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček
Přejeme všem žákům úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.
Organizace výuky od 10. 5. 2021
Vážení rodiče, vážení žáci, na základě rozhodnutí vlády dochází od pondělí 10. května 2021
k návratu žáků 2. stupně do základních škol formou rotační výuky.
 
Zápis do mateřské školy v Dolní Lhotě
V souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání v platném znění vyhlašuje ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko,
Salmova 17 zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.
 
Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku - 20. 4. 2021
Vážení rodiče, v níže uvedeném dokumentu najdete rozhodnutí o přijetí Vašeho budoucího prvňáčka
do 1. ročníku. Seznamy v listinné podobě jsou vyvěšeny také ve vchodu školních budov
Salmova 1940/17  Blansko a Dolní Lhota 87.
 
Poděkování
Vážení rodiče,  
máme za sebou úspěšně zvládnutý rozjezd prezenční výuky na 1. stupni,
který byl provázen nařízeným povinným testováním žáků.
Díky vzájemné spolupráci a pochopení vše proběhlo hladce a bez potíží.
 
Přípravy na přijímací zkoušky v deváté třídě
Už příští týden čeká žáky nejvyšších ročníků důležitý krok do další etapy jejich života.
Na tento krok se připravují jak sami, tak s rodiči, pedagogy i ve spolupráci
se školním poradenským pracovištěm.
 
Informace pro rodiče žáků 5., 7. a 9. ročníků ke konání přijímacích zkoušek
Vážení rodiče, vážení žáci, v souvislosti s blížícím se termínem přijímacího řízení na střední školy
a víceletá gymnázia vydalo Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství pokyny.
 
Školka plná čarodějnic a čarodějů! - 30. 4. 2021
Na dnešní den, kdy si připomínáme pálení čarodějnic jsme se připravovali celý týden.
Učili jsme se míchat kouzelné lektvary, vyráběli čarodějnice z papíru, plnili čarodějnické úkoly.
 
Malé velké pokroky němčinářů – 9. ročník - 30. 4. 2021
Co nového umějí žáci devátého ročníku? V devátém ročníku jsme se věnovali
a stále věnujeme tématu BYDLENÍ – das WOHNEN.
 
Malé velké pokroky němčinářů – 8. ročník - 30. 4. 2021
Co nového umějí žáci osmého ročníku? V osmém ročníku jsme se věnovali tématu ŠKOLA – die SCHULE. Osmáci  tedy umějí popsat školu (její místnosti) a třídu.
 
Prezenční výuka ve 3.A - 28. 4. 2021
Děti ze 3.A se po dlouhé distanční výuce konečně vrátily do školních lavic. Hurá!
 
Milovat Obrázky - Stahuj obrázky zdarma - Pixabay Den Země - ZŠ Dolní Lhota - 27. 4. 2021
V Dolní Lhotě jsme strávili týden věnovaný oslavám Dne Země.
Téma ochrany přírody se prolínalo všemi předměty a ty nejzajímavější aktivity si děti užily
ve školní družině. 
 
Malé velké pokroky němčinářů – 7. ročník - 27. 4. 2021
Distanční výuka je náročná, v cizím jazyce obzvlášť. A co si představit pod distanční výukou němčiny?
Setkáváme se na on-line hodinách, kde hodně mluvíme – seznamujeme se s novou slovní zásobou
a procvičujeme ji, poznáváme nová mluvnická pravidla a uplatňujeme je při tvoření vět.
 
Jak jsme prožili březen aneb deváťáci v roli básníků - 23. 4. 2021
Každý měsíc žáci  v rámci předmětu český jazyk zapisují a odevzdávají tzv. „kulturní zážitek“.
Jde o zachycení nějakého zajímavého momentu z daného měsíce, třeba popis výletu či procházky,...
 
Přijímačky za dveřmi a jak to vidí 9. A? - 21. 4. 2021
Přijímací zkoušky na střední školy se kvapem blíží. Zbývá posledních 14 dní.
A jak se žáci 9. A cítí, jaké mají obavy, z čeho mají strach?
 
Co se děje ve školce - 21. 4. 2021
V letošním školním roce nám opatření spojená s epidemií Covid 19 výrazně zkomplikovala realizaci činností s dětmi v mateřské škole. Stihli jsme pouze několik lekcí předplaveckého výcviku s předškoláky, a pak jsme jen rušili a rušili plánovaná představení a akce pro děti...
 
Vynálezci v 5. B - 9. 4. 2021
Dvacet tisíc mil pod mořem, Cesta do středu Země, Dva roky prázdnin a další úžasné knihy J. Verna se nám staly inspirací k vymýšlení ...
 
Velikonoční hra - 9. 4. 2021
Pro zpestření velikonočních prázdnin byla připravena díky speciální pedagožce Kamile Nejezchlebové Velikonoční hra pro prvňáčky, zaměřená na ...
 
Jaro a dílna na slámové kraslice a ve 2. A letos jinak - 9. 4. 2021
Kraslice zdobené slámou byly velká výzva pro nás i pro maminky. Letos byla dílna online. Nás dobrovolníků se našlo sedm.